Norway

Ocean Space Center utsettes: – Fikk kaffen i vrangstrupen


Samtidig som Støre-regjeringen lover storstilt satsning på havvind frem mot 2040, blir det bråstans for byggingen av prestisjeprosjektet Ocean Space Center.

Illustrasjon av Ocean Space Center på Tyholt i Trondheim. Totalt vil de nye byggene bli omtrent 45 000 kvadratmeter.
Publisert: Publisert:

– Ocean Space Centre skal gjennomføres. Det er et viktig prosjekt for regjeringen. Men jeg forstår frustrasjonen og uroen over at prosjektet foreslås utsatt noe, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til E24.

Dagen etter at Støre regjeringen annonserte sin økte satsning på havvind, kom nyheten i revidert statsbudsjett om at regjeringen vil utsette byggingen av forskningssenteret Ocean Space Center i Trondheim.

Samme dag stod statsminister Støre på scenen på NHO sin årskonferanse og trakk frem satsingen på havvind som det viktigste tiltaket i den grønne omstillingen.

Ocean Space Centre vil bestå av forsknings- og undervisningsinfrastruktur på mulighetene i havrommet. NTNU skal eie og drifte senteret på vegne av staten, mens SINTEF Ocean skal være leietaker.

Utsettelsen har skapt kraftige reaksjoner, blant annet fra Skjæran og Støres egne partifeller i Trøndelag.

– De må bare snu. Så enkelt er det, sa fylkesordfører Tore O. Sandvik til VG.

I desember 2021 vedtok Stortinget finansieringen av Ocean Space Centre, og planlagt byggestart var sommeren 2022.

– Nå jobber vi for å få fart på det grønne skiftet, for å få fart på havvindutbygging – da er det siste vi trenger å utsette bygging av forskningsinfrastruktur, sier sjefforsker i SINTEF på havvind, John Tande.

– Et av fortrinnene til Norge er kunnskap og at vi har ledende forskning. Ocean Space er en veldig viktig brikke i det, legger han til.

Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran (Ap)

Departementet rådførte seg ikke med NTNU før beslutningen

Utsettelsen ble kjent for NTNU sin ledelse på tirsdag, dagen før regjeringen publiserte det reviderte årsbudsjettet, under et møte med nærings- og fiskeridepartementets prosjektleder.

– Det kom veldig overraskende. Det har ikke vært noen signaler om det tidligere, kanskje heller det motsatte. Det kom overraskende og vi er veldig skuffet over at et såpass klart prosjekt, og som er startet, blir stoppet, Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU.

Bolland, som også er leder av prosjektets styringsgruppe, forteller at NTNU ikke har vært involvert i beslutningen.

– Det hadde kanskje vært fornuftig å ha en dialog med de som berøres når man skal ta en så stor beslutning, sier han.

Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU og leder av prosjektets styringsgruppe.

Han forteller at NTNU og Sintef har i verksatt en rekke tiltak etter at de fikk grønt lys i desember.

Flytteprosessen er blant annet igang: 1000 studenter og ansatte, som vanligvis sitter på Tyholt i Trondheim der Ocean Space Center skal bygges, har startet å flytte inn i de nye lokalene som NTNU har leid.

– Det å stoppe og starte igjen: vi snakker om flere 100 millioner kroner i kostnader. Vanskelig å si eksakt, men jeg tror vi snakker om 500 millioner å utsette det i 1-2 år, sier har.

Frykter å miste nøkkelpersonell

Dersom byggingen av forskningssenteret blir utsatt er Bolland redd for at prosjektet vil miste viktig kompetanse.

Senteret har vært under planlegging siden 2005 og det er mange nøkkelpersoner som sitter på unik kunnskap om prosjektet.

– Mange som har jobbet med dette prosjektet i mange år vi forsvinne dersom en stopp på ubestemt tid, sier Bolland.

Fiskeri- og havminister Skjæran sier prosjektet, som flere andre offentlige byggeprosjekter, er satt på pause for å dempe den offentlige pengebruken.

– Stor offentlig pengebruk på kostbare prosjekter kan gi økt press i økonomien og renteoppgang, som til slutt går utover vanlige folk. Dette er hensyn regjeringen må ta, sier han til E24.

– I tillegg er det for Ocean Space Centre sin del stor usikkerhet knyttet til kostnader, ikke minst på materialer som har blitt mye dyrere. Statsbygg har i samarbeid med Prognosesenteret estimert en ekstraordinær økning som tilsier at kostnadsrammen må økes med 549 millioner kroner utover ordinær prisjustering. Etter den siste tids utvikling, med krig i Ukraina og oppblomstring av pandemien i Kina, viser det seg at den ekstraordinære prisveksten bare fortsetter. Da må vi nesten ta en fot i bakken, før nye kontrakter inngås.

– Har dere involvert og rådført dere med NTNU og Sintef før beslutningen om å utsette ble tatt?

– Departementet har et tett og godt samarbeid med NTNU og Sintef om Ocean Space Centre, men de er ikke en del av regjeringens budsjettforhandlinger. Vi er kjent med NTNU og Sintefs vurdering av kostnadene ved utsettelse og har også hentet inn eksterne vurderinger i saken. Kostnadene ved en utsettelse avhenger bl.a. av lengden på en utsettelse og endringer i kostnader for innsatsfaktorer. Et nøyaktig prisanslag er derfor i dag vanskelig å anslå.

Skjæran sier videre at regjeringen deler bekrymringen rundt nøkkelpersonell som kan slutte, og sier dette er noe de vil diskutere med NTNU, Sintef og Statsbygg fremover

Planen er at NTNU skal eie og drifte senteret på vegne av staten.Source link

Back to top button