Norway

I skolen drives den viktigste sosialpolitikken, om vi satser rett


DEBATT: I dag har lengden på foreldres utdanning altfor mye å si for hvordan det går med elevene på skolen. Vi må gjøre mer for å utjevne disse forskjellene.

Tall fra de nasjonale prøvene indikerer at elever på 8. trinn i Rogaland på ulike skoler kan ligge så mye som ett år bak andre i lesing og to år i regning. Det er uakseptabelt.
  • Margret Hagerup
    Margret Hagerup

    Stortingsrepresentant (H), utdannings- og forskningskomiteen

Publisert: Publisert:

iconDebatt

Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Skolen er vårt viktigste verktøy for å sørge for at alle elever får de samme mulighetene. I skolen skal det være elevenes interesser, motivasjon og innsats som skal avgjøre hvordan det går med dem. Ikke hvor i landet de bor eller foreldrenes utdanning.

I dag er det for store kvalitetsforskjeller mellom skoler, kommuner og fylker. Dette gir elevene ulike utgangspunkt. Tall fra de nasjonale prøvene indikerer at elever på 8. trinn i Rogaland på ulike skoler kan ligge så mye som ett år bak andre i lesing og to år i regning. Det er uakseptabelt. Det gir noen elever dårligere forutsetninger som kan følge dem gjennom resten av skoleløpet.

Se på Oslo-skolen!

Høyre i regjering innførte flere tiltak for å sørge for å styrke lese-, skrive- og regneferdighetene. Vi fikk på plass nye læreplaner som vektlegger grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Vi stilte krav om fordypning for lærere som skal undervise i norsk, matte og engelsk. Videre innførte vi en egen karrierevei for lærere som vil spesialisere seg på for eksempel begynneropplæring. Vi ga også skolene en plikt om å gi ekstra oppfølging og intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving og regning i 1.–4. klasse.

Etter åtte år med Høyre i regjering pekte pilene i riktig retning. Elevene lærer mer, rekordmange fullfører videregående og de med det svakeste grunnlaget har løftet seg mest. Allikevel har vi fortsatt en stor jobb å gjøre for at skolen skal utjevne sosiale forskjeller mer.

I 2018 skrev skoleforskeren Mari Rege at «Oslo-skolen er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet på å løfte elevene fra det utgangspunktet de har for læring.«. Senere har også forsker Lars Kirkebøen i SSB vist at Oslo-skolen gjennom de siste 20–25 årene gikk fra å være en av de dårligste til å bli en av de beste skolene i landet.

Oslo-skolen løftet både elevenes faglige resultater og andelen som gjennomførte videregående opplæring, og effekten var størst for dem med de svakeste forutsetningene. Dette har ikke skjedd av seg selv. Oslo-skolen har i samme periode investert i læreren, samtidig som de har jobbet med å ansvarliggjøre alle ledd i skolens styringskjede fra skoleeiere, rektor og til lærerne i klasserommet.

Støre reverserer

Regjeringen Støre virker mer opptatt av reversering enn utvikling av skolen.
Så langt har regjeringen Støre reversert flere av tiltakene vi innføre i regjering for å sikre at skolen skulle sørge for at alle lærte å lese, skrive og regne skikkelig, uavhengig av foreldrenes bakgrunn. Slik som å kutte lærerspesialistordningen og kravet om at lærere som underviser i norsk, matte og engelsk faktisk har fordypning i disse fagene. Derimot ser vi lite til ny politikk som skal bidra til at flere elever lærer seg å lese, skrive og regne godt nok.

At alle elevene lærer seg å lese, skrive og regne er ingen snever del av skolens oppdrag. Det er grunnleggende kunnskaper, enten en skal tilegne seg kunnskap i andre fag på skolen eller en skal ut i jobb eller læretid. Høyre har alltid vært tydelige på at kunnskap i skolen er viktig. Skal vi bekjempe frafall og sørge for at alle elever får like muligheter, må vi prioritere faglig sterke lærere, god undervisning og ekstrahjelp til dem som henger etter. Det fortjener elevene at vi gjør.

I dag er det for store kvalitetsforskjeller mellom skoler, kommuner og fylker. Dette gir elevene ulike utgangspunkt.

Publisert:Source link

Back to top button