Norway

Fortsatt möjlighet till tilläggsavgift för MTBO-arrangörer – Swedish O-Federation


» More Orienteering News at the World of O frontpage

Swedish O-Federation – Fortsatt möjlighet till tilläggsavgift för MTBO-arrangörer

Fortsatt möjlighet till tilläggsavgift för MTBO-arrangörer

Arrangör av MTBO-tävling ges dispens att genom en tilläggsavgift täcka kostnader för handläggningsavgiften frÃ¥n Länsstyrelsen. Beslutet började gälla 2021 och förlängs att gälla även under 2022.Vid ett möte inför 2021 Ã¥rs säsong togs ett beslut i förbundsstyrelsen om att det under resten av säsongen 2021 var tillÃ¥tet för arrangörer av…
Read story | Main page

MTBO-tävlingar att ta ut en tilläggsavgift för att täcka kostnader för handläggningsavgiften från Länsstyrelsen. Bakgrunden är att länsstyrelserna i vissa fall tar ut en handläggningsavgift för tillstånd att anordna tävling i mountainbikeorientering.
Beslutet förlängs att även gälla för 2022 års tävlingar.
Beslutet innebär följande:

Arrangör av MTBO-tävling ges dispens att genom en tilläggsavgift täcka kostnader för handläggningsavgiften från Länsstyrelsen på 2900 kr.
Tilläggsavgiften ska sättas utifrån förväntade antal anmälda deltagare men får maximalt vara upp till 50 kr per anmäld.

 Note! The direct links to pages below might not always be up to date for old articles due to changes at the webpage in question.

Most popular from Swedish O-Federation

Most read from Swedish O-Federation

Current Headlines – from all over the orienteering world


06.05: World of O

10Mila 2022: All You Need To Know!

Finally 10Mila again! After two long years without 10Mila, Saturdays  2022 edition of 10Mila ma…
Read story | Main page


18.05: Martin Hubmann Facebook

Some ↗️ and ↘️ last month. Was just about to bui…

Some ↗️ and ↘️ last month. Was just about to build up the shape when a f…
Read story | Main page


17.05: Ursula Kadan Facebook

Some more impressions from the knock-out sprint – thanks…

Some more impressions from the knock-out sprint – thanks to the @woc2022 organizers not only for the…
Read story | Main pageSource link